Jönåkers Häradsallmänning blev 1845 – 1846 indelad i s.k. ordnad hushållning och lydde fram till 1908 under skogsstatens förvaltning. 1909 övertogs ansvaret för skötseln av en genom mantalsägarna utsedd styrelse som så småningom anställde en egen förvaltare med högre skoglig utbildning.

Jönåkers Häradsallmänning består av 9182 ha skog varav cirka 70 % tall med en omloppstid på 70 och 130 år. Under 1930-talet startade både kalkbruksverksamhet och sågverksrörelse, men idag bedrivs nästa uteslutande verksamheten inom skogsbruk/skogsvård/naturvård.