Fiskekort i Näsnaren

För att köpa fiskekort i Näsnaren kontakta Henry Karlsson Rosenlund på telefonnummer: 0155-74791  eller 070-2118403, alternativt maila till hk.skog@hotmail.se

Snöröjning

Har du vägservitut eller jaktarrende på allmänningen och är i behov av snöröjning?

Här är tips på en entreprenör:

Börje Andersson, Skarensund
Tfn: 070-631 34 31

Observera att allmänningen ej bekostar detta!

Karta

Här finns en nedladdningsbar karta över hela Jönåker Häradsallmänningens område.

Karta Jönåkers Häradsallmänning