Information

Klicka på bilden för att visa en karta över hela Jönåker Häradsallmänningens område eller klikcka på länken nedan för hänvisningar i reglementet.

För att få lov att fiska krävs ett fiskekort. Fiskekortet är ett personligt avtal vilket ger dig rätt att fiska under. en begränsad tidsperiod i ett visst vattenområde och gäller per kalenderår. Om inget annat anges är ett
Fiskekort personligt och vid en kontroll krävs att du kan legitimera dig. 

Fiskekarta

Pris fiskekort 2022
Årskort 375kr per hushåll och båt (farkost)
Dagkort 65kr/dygn (gäller ej iläggningsramper då årskort krävs)
Barn och ungdomar upp till 14 år fiskar gratis i vuxens sällskap med fiskekort

Årskort ska även lösas för:
*Få tillgång till iläggningsramper
*Övriga båtar som ej ligger på angivna båtplatser, men i anslutning till Jönåkers Häradsallmänning vatten.

Båtar
Båtar hänvisas till fem båtplatser, Djupvik, Ulrikshamn, Skarpudden,
Mossviken (Ängby) och Vältesplatsen.

Båtplatserna är försedda med bom och kod erhålles vid betald årsavgift. Kom ihåg att inte lämna ut koden. eller låta bommen stå olåst. Vid upprepade tillfällen att bommar står öppna alternativt att vi uppmärksammar att koden är utlämnad till obehöriga kommer koden att bytas ut.

Båtar ska vara märkta med för och efternamn samt fiskekort (årskort) ska lösas.

Fiskekortet gäller inte kräftfiske
För mer information om kräftfiske kontakta Jonas Lundh förvaltare på Jönåkers Häradsallmänning
e-post: jonas@jonakers.se, telefon: 070-584 64 34

Det kommer även att finnas information vid informationstavlorna vid båtplatserna och Facebook ”Fiskekort näsnaren”

Betalning kan göras via swish eller bankgiro.
Ange namn och adress, skicka även e-post till fiskekort.nasnaren@gmail.com

Swish: 123-0383141
BG: 5820-2722

Mvh
Börje och Eva Andersson Revvik
Telefon Börje: 070-6313431, Eva 070-4749468