Jönåkers Häradsallmänning

Jönåkers Häradsallmänning i korthet

Jönåkers Häradsallmänning blev 1845-1846 indelad i s.k. ordnad hushållning och lydde fram till 1908 under skogsstatens förvaltning. 1909 övertogs ansvaret för skötseln av en genom mantalsägarna utsedd styrelse som så småningom anställde en egen förvaltare med högre skoglig utbildning.

Jönåkers Häradsallmänning består av cirka 7580 hektar skog varav cirka 70 % tall med en omloppstid på 50 till 120 år. Under 1930-talet startade både kalkbruksverksamhet och sågverksrörelse, men idag bedrivs nästan uteslutande delen av verksamheten inom skogsbruk, skogsvård och naturvård.

Vi som jobbar med Jönåkers Häradsallämnning

Skogsförvaltare

Jonas Lundh

Tel: 070-584 64 34
E-mail: jonas@jonakers.se

Samarbetspartner – Administration

Lena Sjödahl

Tel: 0155-210304, 070-733 00 46
E-mail: lena@leadershipredovisning.se