Information

Klicka på bilden för att visa en karta över hela Jönåker Häradsallmänningens område eller klikcka på länken nedan för hänvisningar i reglementet.

 För att köpa fiskekort till Näsnaren kontakta Börje eller eva Andersson revvik på fiskekort.nasnaren@gmail.com. Alternativt ring Börje på 070-631 34 31 eller eva på 070-474 94 68